top of page

Caelia - metoden

Balanse og merverdi

  • Kartlegge bedriften/organisasjonen sine muligheter gjennom viktigste ressursen = medarbeiderne

  • Få struktur på informasjon og samhandling, for eksempel oppfølging og måten å jobbe på

  • Kost/nytte fokus – hvor er lekkasjer, og hvordan kan vi få bedre resultater på topp og bunnlinjen

  • Jobbe enklere – benytte ressursene der det er riktig for bedriften  og medarbeideren

Struktur og samhandling gir målbar merverdi

Kartlegging

En viktig forutsetning for å bygge varige konkurransefortrinn er å ha god innsikt i intern kultur. Kartlegging kan gjøres ved å se på helheten i bedriften innen økonomi, kultur, arbeidsmiljø, samhandling og kommunikasjon eller at det blir satt fokus på enkelte områder.

Kartleggingen kan gjennomføres ved samtaler med ledelse, og eller med grupper av medarbeidere. Gjennomføringen av kartleggingen gjøres direkte eller digitalt.

Endring

Det finnes ingen modell eller «best practice» i endringsprosesser, men snarere mange ulike modeller for selskap av ulik form og størrelse. For å oppnå varige endringer er det flere faktorer som må på plass. Den viktigste forutsetningen for å få til en endring i en organisasjon eller konkret oppgave, er å få medarbeiderne til å ta eierskap til prosessen. Når eierskap er på plass, vil det være kontinuerlig oppfølging fra leder som er avgjørende om man lykkes

Utvikling

For å kunne oppnå virksomhetens ønsket mål med kontinuerlig utvikling, er forståelsen for kulturen, og det enkelte menneske og organisasjonen et viktig verktøy for suksess. Fokus på helheten og en overordnet struktur for å se mulighetene, er med på å bidra til dette.

Det er spesielt to områder som er avgjørende for å lykkes; en enkel visualiserende kommunikasjon gjennom god ledelse, og en utvikling av organisasjonen som setter ressursene i stand til å se potensiale, og muligheter for å oppnå gode resultater

Ledelse

Medarbeider

Struktur

bottom of page