Ledelse og forretningsutvikling

Rådgiver har bred erfaring fra topplederstillinger og komplekse prosjekter med stor faglig tyngde.  Med en tilnærming til ledelse og utvikling, som raskt gir oversikt over hvilke muligheter din bedrift har.  

 

Sammen finner vi ut hvordan vi kan oppnå best mulig resultat.

Dokumenter og Uskarpe Forretningsmennene

Produkter

Operativ selskapsanalyse

 • Identifisering av forbedringspotensial

 • Bistå med realisering av forbedrings-potensial

 • Ved  bruk av Caelia-metoden

Lederstøtte
 • Lederutvikling med støtte til toppleder, mellomleder og team

 • Prosjektledelse

 • Organisasjonsutvikling

 • Mentoring/ coaching for daglig leder og/eller styret

Interimledelse

 • Daglig ledelse

 • Økonomi - CFO

 • HR

 • Prosjektledelse

 • Administrasjon

Andre 

 • Rekruttering
 • Karriererådgivning
 • Kurs, foredrag og undervisning