light-bulb-2632075_1920_edited.jpg

Caelia består i dag av eier Cathrine E. Smith.

Bakgrunnen for etableringen av selskapet er et ønske om å dele min erfaring, kompetanse og arbeidsmetode. Dette gjør jeg med fokus på de menneskelige ressursene og med en helhetsforståelse som gir resultater.

 

Formålet er å bidra til at bedrifter, organisasjoner og enkelt mennesker skal skape utvikling og vekst, og oppnå ønskede resultat ved økt fokus på bærekraftig fremtid.

Jeg bidrar til resultater gjennom kartlegging, utvikling og endring slik at kunden når sine mål. Dette for å imøtekomme kundens ønsker og behov. Ingen oppgave eller utfordring er for liten eller for stor. 

"I dagens samfunn er rammebetingelser i så rask endring at skal vi sikre bedriftens og medarbeidernes fremtid, må vi være sterke eller robuste nok til det"

"Ved store og raske endringer i rammebetingelser vil bedriften og organisasjonen være godt forberedt ved å ha en god struktur og ledelse. Ønsket resultat og en bærekraftig bedrift oppnås lettere"