På toppen

 

Caelia tilbyr rådgivning  ved å se helheten innen økonomi,

ledelse, prosjekt og de menneskelige ressursene

 

 

«Menneskene er uten tvil det mest verdifulle bedriften og organisasjonen har. Ved å ha fokus på og benytte ressursene på en god måte, vil man oppnå stor gevinst»

Oppdrag utføres over hele Norge.  Der det er behov for samarbeid med andre finner jeg de beste aktørene, slik at din bedrift når sine mål.

I arbeidet brukes Caelia-metoden for kartlegging, endring og utvikling.  Metoden er utviklet med bakgrunn i kompetanse og lang erfaring fra flere fagområder og ledelse, med gode resultater.

Ledelse

Medarbeider

Struktur

Struktur og samhandling gir målbar merverdi

Caelia - metoden

Image by Adomas Aleno

En viktig forutsetning for å bygge varige konkurransefortrinn er å ha god innsikt i intern kultur. Kartlegging kan gjøres ved å se på helheten i bedriften innen økonomi, kultur, arbeidsmiljø, samhandling og kommunikasjon eller at det blir satt fokus på enkelte områder.

Kartleggingen kan gjennomføres ved samtaler med ledelse, og eller med grupper av medarbeidere. Gjennomføringen av kartleggingen gjøres direkte eller digitalt.

Det finnes ingen modell eller «best practice» i endringsprosesser, men snarere mange ulike modeller for selskap av ulik form og størrelse. For å oppnå varige endringer er det flere faktorer som må på plass. Den viktigste forutsetningen for å få til en endring i en organisasjon eller konkret oppgave, er å få medarbeiderne til å ta eierskap til prosessen. Når eierskap er på plass, vil det være kontinuerlig oppfølging fra leder som er avgjørende om man lykkes.

globalisering konsept

For å kunne oppnå virksomhetens ønsket mål med kontinuerlig utvikling, er forståelsen for kulturen, og det enkelte menneske og organisasjonen et viktig verktøy for suksess. Fokus på helheten og en overordnet struktur for å se mulighetene, er med på å bidra til dette.

Det er spesielt to områder som er avgjørende for å lykkes; en enkel visualiserende kommunikasjon gjennom god ledelse, og en utvikling av organisasjonen som setter ressursene i stand til å se potensiale, og muligheter for å oppnå gode resultater.