Om

Med solid erfaring, har jeg en unik kompetanse til å se helheten i din bedrift. Dette gjør jeg ved å ha fokus på at menneskene uten tvil er det mest verdifulle bedriften og organisasjonen har.

Ved å benytte ressursene på en god måte, vil man oppnå stor gevinst.

Det å kunne raskt se bedriften og organisasjonen i et helhetsperspektiv, vil være med på å bidra til raskere oppnåelse av ønsket resultat og mål.

Erfaring

Lang og allsidig erfaring fra mange ulike bransjer, innen økonomi, ledelse og organisasjon, endringsledelse, prosjektledelse, endringsprosesser, undervisning, foredragsholder, mentor, samt mange års erfaring i ansvarsfulle økonomiroller.

Styrearbeid

Over 20 års erfaring med styrearbeid fra ulike bransjer; Bank, Eiendom, Hotell, Bemanning, Næringsmiddel, It, Dyreklinikk, Næringsråd og Utviklingsselskap

- som styreleder, styremedlem og som bidragsyter til styre i utøvende roller.

Lederroller

Mange år som økonomi og IKT-sjef i BOB, flere år som Finansdirektør CFO for

Kaffehuset Friele. Senere som Divisjonsdirektør for Frydenbø Shared Services i Frydenbø Group.

De siste årene har jeg jobbet operativt med stort ansvar, både som rådgiver og konsulent.

Oppgaver de siste årene; Operativ ledelse knyttet til forbedring av resultat gjennom kost/nytte-vurderinger, prosjektarbeid, rekrutteringer, organisasjonsendringer i et helhetsperspektiv og kartlegging av struktur.

Med struktur menes gjennomgang og synliggjøring av systemer, rutiner, ledelse og samhandling.

Jeg har videre arbeidet med gjennomføring av ønskede endringer, sparringspartner for ledere og medarbeidere. I rollen som konsulent og rådgiver har jeg bidratt til målbare resultater både på topp og bunnlinje, og til forbedring av bedriften som helhet.

 

Prosjekter

  • Utvikling og endring i bemanningsbransjen med målbart resultat

  • Etablering og utvikling av et nytt selskap i et større konsern

  • Omorganisering og sentralisering av økonomifunksjon i et større konsern

  • Integrering av økonomifunksjonen fra andre divisjoner

  • Utvikling og restrukturering av et hotell 

  • Anskaffelse og implementering av nytt ERP-system i mellomstort selskap innen næringsmiddel

  • Anskaffelse, utvikling og implementering av nytt ERP-system i mellomstort selskap innen eiendom og drift

 

Kompetanse

Bachelor i økonomi fra NHH, Arbeids og organisasjonspsykologi fra UIB,

Informasjonsvitenskap fra UIB, samt Master of management program i Prosjektledelse fra BI.

I tillegg har jeg lederutdannelse gjennom AFF, Solstrandprogrammet Executive Management program.

 

Formål

Caelia består i dag av eier Cathrine E. Smith.

Bakgrunnen for etableringen av selskapet er et ønske om å dele min erfaring, kompetanse og arbeidsmetode. Dette gjør jeg med fokus på de menneskelige ressursene og med en helhetsforståelse som gir resultater.

 

Formålet er å bidra til at bedrifter, organisasjoner og enkelt mennesker skal skape utvikling og vekst, og oppnå ønskede resultat ved økt fokus på bærekraftig fremtid.

Jeg bidrar til resultater gjennom kartlegging, utvikling og endring slik at kunden når sine mål. Dette for å imøtekomme kundens ønsker og behov. Ingen oppgave eller utfordring er for liten eller for stor. 

 

"I dagens samfunn er rammebetingelser i så rask endring at skal vi sikre bedriftens og medarbeidernes fremtid, må vi være sterke eller robuste nok til det"

 

"Ved store og raske endringer i rammebetingelser vil bedriften og organisasjonen være godt forberedt ved å ha en god struktur og ledelse. Ønsket resultat og en bærekraftig bedrift oppnås lettere"