top of page

Daglig leder & rådgiver

Cathrine Elisabeth Smith - rådgiver og daglig leder

 

Med solid erfaring, har jeg en unik kompetanse til å se helheten i din bedrift.

Jeg brenner for at du og din bedrift skal oppnå utvikling og vekst.

Ved å benytte ressursene på en god måte, vil man oppnå stor gevinst både på

topp og bunnlinjen. Det å kunne raskt se bedriften og organisasjonen i

et helhetsperspektiv, vil være med på å bidra til raskere oppnåelse av ønsket

resultat og mål.

Erfaring

Lang og allsidig erfaring fra mange ulike bransjer, innen økonomi, ledelse og

organisasjon, endringsledelse, prosjektledelse, endringsprosesser, HMS arbeid

innen psykososialt og organisatorisk, undervisning, foredragsholder, mentor,

samt mange års erfaring i ansvarsfulle lederroller.

 

Kompetanse

Bachelor i økonomi fra NHH, Arbeids og organisasjonspsykologi fra UIB,

Informasjonsvitenskap fra UIB, samt Master of management program i

Prosjektledelse fra BI.

I tillegg har jeg lederutdannelse gjennom AFF, Solstrandprogrammet Executive

Management program, Kurs i endringsledelse gjennom AFF/NHH, 

Coaching, NLP practitioner – sertifisert coaching utdannelse.

Lederroller

Mange år som økonomi og IKT-sjef i BOB, flere år som Finansdirektør CFO for

Kaffehuset Friele. Senere som Divisjonsdirektør for Frydenbø Shared Services i

Frydenbø Group. De siste årene har jeg jobbet operativt med stort ansvar,

både som rådgiver og konsulent.

Oppgaver de siste årene; Operativ ledelse knyttet til forbedring av resultat gjennom

kost/nytte-vurderinger, prosjektarbeid, rekrutteringer, HMS arbeid innenfor både 

psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, organisasjonsendringer i et

helhetsperspektiv og kartlegging av struktur.

Med struktur menes gjennomgang og synliggjøring av systemer, rutiner, ledelse og

samhandling. Jeg har videre arbeidet med gjennomføring av ønskede endringer,

sparringspartner for ledere og medarbeidere. I rollen som konsulent og rådgiver

har jeg bidratt til målbare resultater både på topp og bunnlinje, og til forbedring

av bedriften som helhet.

Styrearbeid

Over 20 års erfaring med styrearbeid fra ulike bransjer; Bank, Eiendom, Hotell,

Bemanning, Næringsmiddel, It, Dyreklinikk, Næringsråd og Utviklingsselskap

- som styreleder, styremedlem og som bidragsyter til styre i utøvende roller.

 


 

 

 

bottom of page