top of page

Om - ansatte

Cathrine Elisabeth Smith - rådgiver og daglig leder

 

Med solid erfaring, har jeg en unik kompetanse til å se helheten i din bedrift.

Jeg brenner for at du og din bedrift skal oppnå utvikling og vekst.

Ved å benytte ressursene på en god måte, vil man oppnå stor gevinst både på topp og bunnlinjen.

Det å kunne raskt se bedriften og organisasjonen i et helhetsperspektiv, vil være med på å bidra til raskere oppnåelse av ønsket resultat og mål.

Erfaring

Lang og allsidig erfaring fra mange ulike bransjer, innen økonomi, ledelse og organisasjon, endringsledelse, prosjektledelse, endringsprosesser, undervisning, foredragsholder, mentor, samt mange års erfaring i ansvarsfulle økonomiroller.

Styrearbeid

Over 20 års erfaring med styrearbeid fra ulike bransjer; Bank, Eiendom, Hotell, Bemanning, Næringsmiddel, It, Dyreklinikk, Næringsråd og Utviklingsselskap

- som styreleder, styremedlem og som bidragsyter til styre i utøvende roller.

Lederroller

Mange år som økonomi og IKT-sjef i BOB, flere år som Finansdirektør CFO for

Kaffehuset Friele. Senere som Divisjonsdirektør for Frydenbø Shared Services i Frydenbø Group.

De siste årene har jeg jobbet operativt med stort ansvar, både som rådgiver og konsulent.

Oppgaver de siste årene; Operativ ledelse knyttet til forbedring av resultat gjennom kost/nytte-vurderinger, prosjektarbeid, rekrutteringer, organisasjonsendringer i et helhetsperspektiv og kartlegging av struktur.

Med struktur menes gjennomgang og synliggjøring av systemer, rutiner, ledelse og samhandling.

Jeg har videre arbeidet med gjennomføring av ønskede endringer, sparringspartner for ledere og medarbeidere. I rollen som konsulent og rådgiver har jeg bidratt til målbare resultater både på topp og bunnlinje, og til forbedring av bedriften som helhet.

 

Prosjekter

  • Utvikling og endring i bemanningsbransjen med målbart resultat

  • Etablering og utvikling av et nytt selskap i et større konsern

  • Omorganisering og sentralisering av økonomifunksjon i et større konsern

  • Integrering av økonomifunksjonen fra andre divisjoner

  • Utvikling og restrukturering av et hotell 

  • Anskaffelse og implementering av nytt ERP-system i mellomstort selskap innen næringsmiddel

  • Anskaffelse, utvikling og implementering av nytt ERP-system i mellomstort selskap innen eiendom og drift

 

Kompetanse

Bachelor i økonomi fra NHH, Arbeids og organisasjonspsykologi fra UIB,

Informasjonsvitenskap fra UIB, samt Master of management program i Prosjektledelse fra BI.

I tillegg har jeg lederutdannelse gjennom AFF, Solstrandprogrammet Executive Management program.

 

bottom of page