top of page

Daglig leder & rådgiver

Godkjent - konsulent_Negativ - Horisonta

Cathrine Elisabeth Smith - rådgiver og daglig leder

 

Med solid erfaring, har jeg en unik kompetanse til å se helheten i deres virksomhet.

Jeg brenner for at medarbeiderne og virksomheten skal oppnå utvikling og vekst.

Ved å benytte ressursene på en god måte, vil man oppnå stor gevinst både 

i form av motiverte medarbeidere, positivt arbeidsmiljø, og ønsket resultat for

organisasjonen. Det å kunne raskt se organisasjonen i et helhetsperspektiv,

vil være med på å bidra til raskere oppnåelse av ønsket resultat og mål.

Erfaring

Lang og allsidig erfaring fra mange ulike bransjer, innen økonomi, ledelse og

organisasjon, endringsledelse, prosjektledelse, endringsprosesser, HMS arbeid

innen psykososialt og organisatorisk, undervisning, foredragsholder, sensor, mentor,

samt mange års erfaring i ansvarsfulle lederroller.

 

Kompetanse

Bachelor i økonomi fra NHH, Arbeids og organisasjonspsykologi fra UIB,

Informasjonsvitenskap fra UIB, samt Master of management program i

Prosjektledelse fra BI.

I tillegg har jeg lederutdannelse gjennom AFF, Solstrandprogrammet Executive

Management program, Kurs i endringsledelse gjennom AFF/NHH, 

Coaching, NLP practitioner – sertifisert coaching utdannelse, og

sertifisert Miljøfyrtårn konsulent.

Lederroller

Mange år som økonomi og IKT-sjef i BOB, flere år som Finansdirektør CFO for

Kaffehuset Friele. Senere som Divisjonsdirektør for Frydenbø Shared Services i

Frydenbø Group. I flere år jobbet jeg operativt med stort ansvar som rådgiver,

før jeg startet Caelia i 2020.

Oppgaver de siste årene; Operativ ledelse knyttet til forbedring av resultat gjennom

kost/nytte-vurderinger, prosjektarbeid, rekrutteringer, HMS arbeid innenfor både 

psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, veiledet virksomheter gjennom

sertifisering i Miljøfyrtårn, bistått med organisasjonsendringer i et

helhetsperspektiv og kartlegging av struktur.

Med struktur menes gjennomgang og synliggjøring av systemer, rutiner, ledelse og

samhandling. Jeg har videre arbeidet med gjennomføring av ønskede endringer,

sparringspartner for ledere og medarbeidere. I rollen som rådgiver har jeg bidratt til

målbare resultater og til forbedring av virksomheten som helhet.

Styrearbeid

Over 20 års erfaring med styrearbeid fra ulike bransjer; Bank, Eiendom, Hotell,

Bemanning, Næringsmiddel, It, Dyreklinikk, Næringsråd og Utviklingsselskap

- som styreleder, styremedlem og som bidragsyter til styre i utøvende roller.

 


 

 

 

bottom of page