Tjenester

Økonomi og selskapsanalyse

 • Kartlegging og identifisering av forbedringspotensial 

 • Gjennomgang og forbedring av økonomiprosesser

 • Bistå med realisering av forbedrings-potensial

 
Organisasjonsutvikling, omstilling og ledelse
 • Lederutvikling med støtte til toppleder, mellomleder og team gjennom kurs og samtaler

 • Endringsledelse

  • Planlagt og styrt endringsprosess

  • Omorganisering og nyanskaffelser

 • Foredrag innen ledelse, samhandling og kommunikasjon

 • Prosjektledelse

Rådgivning til grûndere
 • Praktiske råd og veiledning
 • Mentoring
 • Kapitalinnhenting