top of page

Tjenester

Godkjent - konsulent_Negativ - Horisonta

Miljøfyrtårn  sertifisering

 

Hva er Miljøfyrtårn? Et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling. Hva er miljøledelse? Systematisk og kontinuerlig arbeid med å redusere negative effekter på klima og miljø og forbedre de positive effektene.

Caelia har godkjent miljøfyrtårnkonsulent som veileder dere gjennom prosessen, og hjelper virksomheten til å bli Miljøfyrtårn sertifisert.

Miljø og bærekraft er dagsaktuelt, og flere og flere bedrifter velger å sertifisere seg som Miljøfyrtårn.

 

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøsertifisering, med over 10 500 sertifiserte virksomheter.

Rapporter viser at flertallet av Miljøfyrtårn sertifiserte bedrifter i stor grad opplever miljøforbedringer, styrket konkurransekraft, kutt i kostnader og bedret omdømme.
Miljøfyrtårn er en sertifisering som er spesielt utformet for små og mellomstore bedrifter, og er konkret og bransjespesifikk.

For å bli Miljøfyrtårn må du bruke godkjent konsulent, og ved å benytte vår konsulent sikrer du at arbeidet blir gjennomført med god kvalitet og sikker fremdrift.

Etter godkjenning som Miljøfyrtårn får dere et Miljøfyrtårn-sertifikat, som kan bidra til å bygge et godt omdømme for virksomheten.

 

Ledelse, organisasjonsutvikling og omstilling

 

God ledelse er viktig for å utarbeide og levere i henhold til selskapet eller organisasjonens målsetninger, utvikling av organisasjonen og for å bygge opp en tilpasset organisasjonskultur.

Jeg arbeider tett med ledere og ledelsesteam for å forstå ledelsens prestasjoner, personlige lederegenskaper, roller og lederstiler.

I et marked i rask endring og skriftende rammebetingelser er virksomhetens suksess avhengig av at det er fokus på ledelse, medarbeiderne og strukturen i organisasjonen.

Flere virksomheter har ikke de verktøyene, systemene eller den kulturen som kreves for å vite hva som skal til for å fortsette å vokse i fremtiden.

Lederutvikling

Jeg bistår din virksomhet med:

 • Gi ledere en bedre forståelse av egen - og ledergruppens kompetanse

 • Vurdere individuell og ledergruppers effektivitet

 • Bidra til at lederne vil kunne lede organisasjon og team mer effektivt

 • Designe og gjennomføre utviklingsprogram, kurs og workshop o.l.**

 • Utvikle ledere som har et fremtidsrettet fokus på helheten mellom ledelse, medarbeidere og strukturen - som gir gode resultater

 

** Kurs og foredrag tilpasset hver enkelt organisasjon kan for eksempel være:

 •  Hvordan blir tryggere i lederrollen

 •  Muligheter og utfordringer i lederrollen

 •  Kommunikasjon og samhandling

 •  God ledelse bidrar til et godt arbeidsmiljø

 

 

 

 

Organisasjonsutvikling, endringsledelse og omstilling

 

Ny teknologi og et samfunn i endring, legger økt press på nye kompetansekrav og endringsvilje for alle ansatte.

 

Med god og praktisk endringsledelse, hjelper jeg dere med å lykkes med omstillingsreisen.

 

Omstilling handler om å tilrettelegge for at medarbeiderne er med på endringen;

at de får tilstrekkelig veiledning og oppfølging slik at de faktisk endrer måten de jobber på.

I praktisk endringsledelse og omstilling hjelper jeg dere med:

 • Å utvikle organisasjonskultur, ved å sette søkelys på de verdier og atferdsendringer, som har    størst potensial

 • Skape en felles endringsvisjon og tydelige resultater

 • Gi ledere en bedre forståelse av egen og ledergruppens kompetanse

 • Å skape engasjement og endringsvilje gjennom involvering

 

 

 

 

Helse, miljø og sikkerhet - HMS organisatorisk og psykososialt

Arbeidsmiljø er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, og krever alle ulike tilnærminger.

For å iverksette gode tiltak for eget arbeidsmiljø, er det lurt å undersøke hva slags

arbeidsmiljø- utfordringer, som er særlig aktuelt å tenke på i den spesifikke bransjen.

Et god arbeidsmiljø vil virke positivt inn på både helse, motivasjon og sykefravær blant ansatte, men også på produktivitet, resultater i virksomheter og kostnader for samfunnet.

 

Jeg bidrar med å rette fokus på at det jobbes målrettet med HMS arbeidet,

psykososialt og organisatorisk på arbeidsplassen gjennom:

 

       Arbeidsmiljø kartlegging

 •  Kartlegging av arbeidsmiljøet (kvalitativt eller kvantitativt), og implementering av nødvendige endringer i samarbeid med bedriften.​ 

 

        Sykefraværsoppfølging

 •   Bistå med strukturert oppfølgning av ansatte - som er eller står i fare for - å bli sykemeldt.

 

       Konflikthåndtering

 • Være en uavhengig tredjepart, støtte og veileder ved konflikter, eller når det er i fred med å oppstå en konflikt.

Caelia AS samarbeider med bedriftshelsetjenesten BHT Bergen AS i HMS arbeidet. 

Prosjektledelse

 

 • Ved organisasjonsendringer omstilling og utvikling

bottom of page