top of page

Tjenester

Virksomhetsstyring og økonomi

 

Virksomhetsstyring

Virksomhetsstyring betyr i praksis at ulike interne styringsprosesser som risiko, internkontroll og resultatoppfølging er integrert med de øvrige styringsprosessene i virksomheten. Gode systemer for virksomhetsstyring. sikrer riktig og oppdatert styringsinformasjon for ledelsen.

Identifisere og finne løsninger knyttet til helhetlig virksomhetsstyring gjennom:

 • Mål og retning

 • Strukturen

 • Gjennomføring

 • Læring og forbedring

 

Økonomi og økonomistyring

 • Kartlegging av forbedringspotensial for bedriften

 • Forbedring av økonomi prosesser

 • Realisering av forbedringspotensial

 

Ledelse, organisasjonsutvikling og omstilling

 

Lederutvikling

 • Gjennom kurs, samlinger og samtaler tilpasset hver enkelt bedrift og organisasjon

 

Endringsledelse

 • Ved planlagt og styrt endringsprosess

 • Omorganisering og anskaffelser

 

Foredrag og kurs

Tilpasset hver enkelt bedrift og organisasjon

 

Kan være;

 • Hvordan blir tryggere i lederrollen

 • Muligheter og utfordringer i lederrollen

 • Kommunikasjon og samhandling

 

Prosjektledelse

 

 • Digitalisering, organisasjonsendringer, forbedret virksomhetsstyring, gevinstrealisering, omstilling og utvikling

bottom of page