Tjenester

Operativ selskapsanalyse

 • Identifisering av forbedringspotensial

 • Bistå med realisering av forbedrings-potensial

 • Ved  bruk av Caelia-metoden

 
Rådgivning til grûndere
 • Praktiske råd og veiledning
 • Mentoring
 • Kapitalinnhenting
 
 
Lederstøtte
 • Lederutvikling med støtte til toppleder, mellomleder og team

 • Prosjektledelse

 • Organisasjonsutvikling

 • Mentoring/ coaching for daglig leder og/eller styret

 

Andre 

 • Rekruttering
 • Karriererådgivning
 • Kurs, foredrag, undervisning og sensorarbeid